Meme Kanseri Tipleri

Meme Kanseri Tipleri

Meme kanserinin tipleri temel olarak iki ana gruba ayrılır. Meme kanseri tiplerinden birincisi, noninvaziv (yayılma göstermeyen) ve ikincisi invaziv (yayılma potansiyeli olan) kanserlerdir.
İnvaziv meme kanserleri: oluşmaya başladığı bölgede kalmayarak yayılım gösteren meme kanserleridir.

Duktal invaziv meme kanseri: “Memenin invaziv duktal karsinomu” olarak da adlandırılır. En sık görülen meme kanseri türüdür. Her 100 meme kanseri tanısında %70-80 oranında görülmektedir. Süt kanallarının (duktusların) zarındaki hücrelerde oluşmaya başlayarak çevresindeki meme dokusuna yayılım gösteren kanserdir. İnvazif duktal meme kanserinde hücreler kanallardan ayrılır ve böylece lenf düğümleri yakınına ya da vücudun herhangi başka bir bölümüne yayılabilir.

Lobüler invaziv meme kanseri: “memenin invaziv lobüler karsinomu” olarak da adlandırılır. Her 10 meme kanserinin yaklaşık 1 i oranında görülür. Sıklıkla 45-55 yaş arasında tanı almış kanserlerde görülür. Meme lobları zarındaki hücrelerde başlayarak çevresindeki meme dokusuna yayılım gösteren kanserdir.

B Noninvaziv meme kanseleri: oluşmaya başladığı bölgede kalan ve yayılım göstermeyen kanserlerdir.

DCIS duktal karsinoma in sutu: süt kanallarındaki hücrelerin kanser hücresine dönüşmeye başladığı oluşumlardır. Kanser olarak adlandırılmazlar. Ancak tedavi edilmediği sürece kansere dönüşme olasılıkları yüksektir. Bu hücreler süt kanallarının  içindedir ve meme dokusu çevresine yayılmaya başlamamıştır.

LCIS – Lobüler karsinoma in situ: Meme lobu içinde hücrelerin kanser hücresine dönüşmeye başladığı anlamına gelir.  Oluşumlar lobüllerin içindedir ve meme dokusu çevresine yayılmamıştır. Kanser olarak adlandırılmazlar. Ancak tedavi edilmediği sürece kansere dönüşme olasılıkları yüksektir. LCIS’e sahip olmak gelecekte meme kanseri açısından yüksek risk altında olduğunuz anlamına gelmektedir.

Meme kanseri farklı tiplerde birçok kere sınıflandırılmıştır. Bir sınıflama da nadir görülen kanserlerin özel tip, sık görülen kanserlerim özel olmayan tip olarak sınıflanmasıdır.

En yaygın olarak görülen kanser olan duktal karsinom özel olmayan tip olarak sınıflanır. Diğer kanser tipleri, lobuler karsinoma dahil olarak şunlardır:

  • Medüller meme kanseri
  • Musinöz (mukoid ya da kolloid) meme kanseri
  • Tübüler meme kanseri
  • Memenin adenoid kistik karsinomu
  • Metaplastik meme kanseri
  • Meme anjiyosarkomu
  • Memede lenfoma
  • Bazal tipli meme kanseri
  • Filloides ya da sistosarkom filloides
  • Papiller meme kanseri